Uprava i Nadzorni odbor

Uprava: Marina Brajković
Predsjednik: Marina Brajković

Nadzorni odbor:

MIROSLAV IVIĆ – predsjednik Nadzornog odbora
VINKO MUŽIĆ – zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
IGOR MAŠA – član Nadzornog odbora