Profil

Lošinjsko brodogradilište datira iz 1850. godine, kada je bilo poznato po izgradnji najvećeg drvenog broda na Mediteranu i prvog čeličnog jedrenjaka u dvorištima istočnog Jadrana. 

Godine 1969. započelo se i s turističkom djelatošću, zahvaljujući tome što je nabavljen brod Marina za bolje povezivanje otoka Lošinja s Pulom i Zadrom. Poduzeće Lošinjska plovidba osnovano je 27.11.1958. godine sa osnovnom djelatnošću prijevoza robe i putnika u domaćem i međunarodnom pomorskom prometu. Potom je uređen i prostor za autokamp u Poljani kod Maloga Lošinja. 1975. godine otvara se kamp Rapoća koji je tada nudio samo osnovne usluge smještaja, a danas se razvio pravi mali kamp obiteljskog karaktera. 1985. g. otvoren je i kamp Lopari, danas poznat po svojoj prostranosti i aktivnom odmoru.

Odlukom Glavne skupštine 18. veljače 2002. godine, sukladno rješenju Agencije za pretvorbu, poduzeće Lošinjska Plovidba provodi pretvorbu i vrši registraciju iz Složenog poduzeća Lošinjska plovidba u jedno središnje poduzeće s potpunom odgovornošću Lošinjsku plovidbu – Holding d.d.. Unutar „Holdinga“ poslovale su tri firme kćeri, društva s ograničenom odgovornošću; Lošinjska plovidba – Brodarstvo d.o.o., Lošinjska plovidba Brodogradilište d.o.o i Lošinjska plovidba – Turizam d.o.o..

Od 2015. godine poslovanje unutar Holdinga nastavile su Lošinjska plovidba „Brodogradilište“ d.o.o. i Lošinjska plovidba „Turizam" d.o.o..

Lošinjska plovidba grupa posluje i uz direktne i indirektne udjele u vlasništvu slijedećih poduzeća :

  • Lošinjska plovidba - Brodogradilište d.o.o.
  • Lošinjska plovidba -Turizam d.o.o.
  • Morus Alba d.o.o.
  • Lošinjska plovidba - Brodski servisi d.o.o.
  • Arcturus d.o.o.
  • Asparagus d.o.o.
  • Dalsinia d.o.o..
  • Uvala Poljana d.o.o.
  • Marina Nerezine d.o.o.
  • Yacht Club Velopin d.o.o