Logo

LOŠINJSKA PLOVIDBA -­ HOLDING

dioničko društvo za pomorski prijevoz, brodogradnju i turizam

MALI LOŠINJ, Privlaka bb,  RIJEKA,  Splitska 2/4

E-mail: lp-holding@losinjplov.com.hr

Home       O nama       Prospekt       Izvješća      Skupštine